Sant Tomàs (Lleida)

L’únic esment d’aquesta església es troba en l’Ordinatio ecclesiae Ilerdensis del 1168, en la qual apareix adscrita a la pabordia de Sant Joan. Els documents del segle XII del Llibre Verd fan referència al raval de Sant Tomàs. Hom desconeix la seva situació exacta.