Torre de Fontdepou (Áger)

Situació

Antiga torre de guaita del terme del castell d’Àger, avui integrada en el nucli del poble de Fontdepou.

ECSA - J.A. Adell

La torre actual és situada a la part alta del poble de Fontdepou (827 m). Cal relacionar aquesta fortificació amb la xarxa de castells d’aquesta contrada i també amb el poble que s’arredossava sota seu.

Mapa: 32-13(327). Situació: 31TCG143480.

El poble de Fontdepou és situat al costat de la carretera que va de Balaguer a Àger. A la fortificació, restaurada, s’hi pot arribar pels carrers del poble. (FFLI-JBM)

Història

Bé que la torre de Fontdepou no es documenta directament, hi ha força referències sobre l’indret, integrat dins la jurisdicció del castell d’Àger. Sembla que la primera referència que ens arriba sobre aquest lloc, ipsa font, data del 1066 i apareix en les afrontacions que es donen de la quadra de Montesquiu, en el terme del castell de Cas, quan aquesta és atorgada per Arnau Mir de Tost a Galceran Erimany.

L’any 1072 o 1073 una tal Gerberga donà una peça de terra a Sant Pere d’Àger, situada a Fontdepou. El 1196 Joan Bret lliurà també a l’abadia d’Àger certes cartes de compra i penyores de béns que posseïa en dit lloc. (FFLI)

Torre

Actualment, només s’ha conservat la part inferior de la torre i l’arrencada del primer pis. Es degueren tirar a terra tots els nivells superiors d’aquest edifici i potser també alguna altra construcció que hi devia haver prop seu. Recentment ha estat restaurada. Actualment, s’hi entra per un esvoranc fet a la part inferior, que feia de porta quan, en època moderna, aquest edifici serví com a habitatge.

La part de torre que s’ha conservat té una planta circular, un diàmetre intern de 3, 4 m i el mur té un gruix de 140 cm. A l’interior és coberta amb una falsa cúpula. Fins a l’arrencada d’aquesta coberta, fa 3, 4 m. L’alçada total de l’edifici conservat és d’uns 6 m. Una obertura triangular feta a la part lateral de la cúpula permetia de passar del nivell principal, on hi devia haver la porta d’entrada, a aquest compartiment inferior, l’únic que s’ha conservat actualment. Aquest espai cec, al qual hom només podia accedir pel trespol, solia estar dedicat a rebost dels aliments o a fer de magatzem d’estris; fins i tot alguna vegada (per exemple, en relació amb la torre d’Almenara, a l’Urgell) s’ha proposat que pogués servir de cisterna. Aquesta torre, quan fou construïda, almenys devia tenir una alçada d’uns 10 m. Els murs són fets amb carreus de mida mitjana, allargats (20 cm d’alt × 30 cm de llarg) ben arrenglerats i units amb morter. Tanmateix, a la part baixa de l’edifici, orientada cap al carrer principal del poble, si fa no fa a les cinc primeres filades, hi ha alguns carreus més grans (30 cm per 40 cm), alguns dels quals quadrats.

En principi, hem de datar aquesta construcció cap al segle XI, potser a la primera meitat, i la podem comparar, pel que fa a l’aparell o a l’organització interna, amb altres edificis semblants, com pot ésser la torre del proper castell de Cas. Cal tenir present també que allò que s’ha conservat només és una part del que es degué construir. (FFLI-JBM)

Bibliografia

  • Font i Rius, 1969-83, vol. I, doc. 30, pàgs. 54-55
  • Fité, 1985, pàg. 251; 1986a, pàgs. 44-45; 1986b, pàgs. 119-129
  • Buron, 1989
  • Fité, 1989, pàg. 210; 1993, pàgs. 72 i 74