Els Tolrà, a Castellar del Vallès

El doctor Tolrà

La família Tolrà.

Josep Tolrà i Avellà nasqué a Cabrils (Maresme). Es casà amb Emília Carles i Tolrà, també del mateix poble. Metge de professió, es dedicà a la indústria. Ocupà dos molins en el riu Ripoll, a Castellar del Vallès.

A Cabrils hi havia tradició tèxtil com a la majoria de poblacions del Maresme, a la primera meitat del segle XIX. Una indústria artesanal, amb màquines mogudes per mules i cavalls. El 1842 un Jaume Tolrà era un petit teixidor a Cabrils, parent probablement del nostre biografiat.

Josep Tolrà estudià medicina i s’interessà...