El Carxe

Un sector del vessant solell de la serra del Carxe.

Vicent Sansano

El Carxe (2.18), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra del Carxe constitueix un massís prebètic, situat al terme de Jumella, en la regió de Múrcia, per bé que s’hi trobi població de parla catalana. S’hi accedeix per una pista forestal que s’inicia al km 42 de la carretera del Pinós a Jumella. És una serra molt escarpada, amb la cota màxima en el cim anomenat el Carxe, de 1371 m d’altitud. Els materials que la formen són dolomies, margues, arenes i calcàries amb orbitolines...