La serra de les Salines

El barranc del Lagrimal conté una de les millors mostres de vegetació de la serra de les Salines. A la imatge s’aprecien restes de carrascar amb arboç i alguns roures de fulla petita (Quercus faginea).

Rafael Paulo

La serra de les Salines (2.16), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra de les Salines és un important massís de l’Alt Vinalopó, que s’interna en la regió de Múrcia, i té el seu punt culminant en la Capilla del Fraile, a 1239 m. Pertany a les unitats prebètiques i està format per calcàries, gresos i margues del Cretaci. Els...