Les salines i els saladars de Villena

Un aspecte dels saladars de Villena, amb la sal que aflora a terra en època de secada.

Rafael Paulo

Les salines i els saladars de Villena (2.17), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Aquests dos espais marjalencs d’origen endorreic se situen a ponent del riu Vinalopó, en les proximitats de les poblacions que els donen nom. La seva extensió en el passat —425 i 750 ha respectivament— pot considerar-se que fou relativament gran si tenim en compte les dimensions de les conques i els recursos hídrics del territori. Avui, però, la major part ha estat...