El pantà d’Elx

L’aportació contínua de sediments ha provocat el rebliment del pantà d’Elx; les aigües han esdevingut molt sornes i han afavorit el creixement d’un extens canyissar que actualment ocupa la major part de la seva superfície d’aigua.

Rafael Paulo

El pantà d’Elx (2.23), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

El pantà d’Elx és un embassament d’aigües de reg situat en el curs del Vinalopó, uns 4 km al nord de la ciutat d’Elx. Fou construït l’any 1632 i reconstruït el 1842. Actualment és completament curullat, i ha deixat, per tant, de ser funcional com a...