La serra de Corbera i la vall de la Murta

Brolles que cobreixen el vessant obac de la serra de Corbera.

Rafael Paulo

La serra de Corbera i la vall de la Murta (2.1), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra de Corbera està formada per tres alineacions, les anomenades serres del Cavall Bernat, la Murta i les Agulles, que convergeixen cap al sud-est en l’Alt de la Creu. En l’extrem oposat, les tres serres delimiten dues valls: la Murta i la Casella. Per tot el seu perímetre, els horts de tarongers, sovint transformacions recents, ascendeixen pels vessants fins a posar-se en...