L’arenal de Petrer

La lloma de l’Arenal, amb la més inalterada de les dunes interiors de Petrer. Aquestes dunes són originades pel transport eòlic dels sediments dipositats per les avingudes de la rambla de Caprala.

Ernest Costa

L’arenal de Petrer (2.21), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Aquest espai constitueix una formació arenosa, situada a uns 3 km al nord-est de Petrer, sobre la lloma de l’Arenal i la rambla de Caprala. Només s’hi pot accedir per pistes i camins que parteixen de la carretera N-330, entre els quilòmetres 369 i 370. En realitat es tracta de...