La serra de Benicadell

La serra de Benicadell té una topografia molt abrupta i uns perfils força agressius, com es fa palès en aquesta perspectiva des de la Vall d’Albaida; aquesta comarca queda separada de la del Comtat justament per la serra de Benicadell.

Ramon Dolç

La serra de Benicadell (2.6), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Benicadell s’aixeca com un extraordinari tascó de 1100 m d’altitud sobre les valls dels rius d’Albaida i Alcoi, separant les comarques de la Vall d’Albaida i el Comtat. El seu relleu és especialment accidentat, amb forts pendents que...