La serra Grossa

La serra Grossa es caracteritza pels seus pendents suaus; en la imatge una brolla colonitzada per pins joves.

Josep R. Nebot

La serra Grossa (2.5), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra Grossa és una llarga serralada que actua com a barrera natural entre les comarques de la Costera, al nord, i la Vall d’Albaida, al sud. En general, mostra un perfil suau, sense grans elevacions, amb altures màximes que no superen els 900 m.

Correspon a una alineació anticlinal de fort caràcter diapíric, emmarcat a nord i sud per les àrees sinclinals del...