Les serres de la Grana, l’Aguilar i Orxeta

La cresta dels Bartolons, vigorós contrafort meridional de la serra de la Grana.

Rafael Paulo

Les serres de la Grana, l’Aguilar i Orxeta (2.11), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Les serres de la Grana i l’Aguilar orlen pel sud el massís d’Aitana. Constituïdes per calcàries i margues eocenes, es troben en una zona intensament tectonitzada i amb multitud de fractures que sovint permeten l’aflorament de materials triàsics: un magnífic exemple es troba a la vall del riu de la Torre, on una falla de direcció nord-sud posa en contacte les calcinals...