Les valls d’Ebo, Pop i Laguar

El margalló (Chamaerops humilis) és omnipresent a les muntanyes litorals valencianes, i mostra una bona capacitat de rebrot després dels incendis.

Ramon Dolç

Les valls d’Ebo, Pop i Laguar (2.8), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

A l’est de la vall d’Alcalà, i gairebé com una continuació d’aquesta, s’obre la vall d’Ebo, presidida pel poblet del mateix nom. Destaca en ella el colpidor congost del Barranc de l’Infern, potser el paratge més impressionant d’aquestes comarques: en un paisatge dominat pels fenòmens càrstics (són famosos els avencs d...