La serra del Cabeçó de l’Or

La banda de ponent de la serra del Cabeçó de l’Or destaca pel seu caràcter abrupte.

Ramon Dolç

La serra del Cabeçó de l’Or (2.13), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra del Cabeçó de l’Or és un massís calcari de 1207 m d’altitud, amb cim pla i vessants abruptes per la cara oest, que ressalta fortament en el relleu per la seva proximitat a la mar. La serra està intensament afectada per processos càrstics que han donat lloc a profunds tallats, línies de crestalls, agulles i cavernes, com la cova de la Granota i la dels Canelobres. Aquesta...