La serra del Sit

Cingles del vessant nord-est de la serra del Sit.

Rafael Paulo

La serra del Sit (2.22), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

La serra del Sit està situada entre les comarques de l’Alacantí i les Valls del Vinalopó, dominades àmpliament pel seu cim, de 1127 m d’altitud. Des del punt de vista tectònic, pertany a la unitat denominada Prebètic d’Alacant, i està formada per calcàries, margues i gresos del Cretaci, materials afectats per multitud de falles que donen lloc a formes de relleu característiques, amb vessants de pendents molt forts cap al...