La Devesa de Campoamor

El llangardaix comú (Lacerta lepida), una espècie termòfila prou corrent als barrancs propers a la devesa de Campoamor.

Jaume Orta

La Devesa de Campoamor (2.27), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Al sud del cap Roig, a l’extrem meridional dels Països Catalans, s’hi desenvolupen una sèrie de petites albuferes sobre els trams baixos de les rambles i barrancs que davallen dels relleus circumdants. Entre dues d’aquestes rambles —el riu Nacimiento i la Canyada de Matamoros— es troba el paratge anomenat Devesa de Campoamor, que antigament es...