Les serres del Reclot i la Safra

El vessant sud-oest de penya de la Safra, amb pinedes de pi blanc de repoblació.

Vicent Sansano

Les serres del Reclot i la Safra (2.20), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

Les serres del Reclot i la Safra són dos massissos calcaris que tenen els seus punts culminants en l’Alt de l’Algarejo (1043 m) i la Penya de la Safra (849 m), i que estan situats en la comarca de les Valls del Vinalopó. Des del punt de vista geològic s’emmarquen en la zona externa de les serralades bètiques. La serra del Reclot està formada per calcàries, margues i gresos...