Les serres de la Serrella i la Xortà

Detall de les fonts de l’Algar. L’aigua, al naixement de l’Algar, és un element fonamental en el paisatge, i condiciona totalment les comunitats naturals que s’hi estableixen.

Ernest Costa

Les serres de la Serrella i la Xortà (2.10), entre els principals espais naturals del Sistema Bètic.

L’alineació formada per les serres de la Serrella i la Xortà descriu un arc que s’estén d’est a oest entre les valls de Seta, al nord, i Guadalest, al sud; aquesta darrera les separa del massís d’Aitana, amb el qual es relacionen estretament des de tots els punts de vista. La...