Pelicà vulgar

Cap de les 6 citacions que hom coneix del pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus) als Països Catalans no és segura. Existeix una primera citació, referida a un exemplar a Mallorca, feta per Serra l’any 1773, que és la mateixa que la recollida per Ventura de los Reyes el 1886 i per Barceló el 1866, i que segons Bernis (1958) no ofereix garanties. Dos ocells capturats a l’albufera de València l’any 1856 són considerats com a pelicans vulgars per Boscà (1916), mentre que Saunders (1871), referint-se molt probablement a aquests exemplars, els cita com a pelicans cresps (Pelecanus crispus), per la...