Casa forta del Pui (Coll de Nargó)

Situació

Torre de planta rectangular modificada i adaptada durant el segle XVI com a masia.

ECSA - V. Roca

La masia del Pui, una antiga casa fortificada o una torre que dominava un pas natural cap a Montanissell, es troba damunt el torrent de Culles.

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG575714.

A 3 km de Coll de Nargó per la carretera d’Isona, cal passar el pont del riu Sallent i desviar-se per una pista en direcció NW; aquest camí porta fins a les Cases i després fins un coll on hi ha el Pui. (MTV-VRM)

Història

No es tenen referències documentals d’època medieval d’aquesta casa forta. L’única notícia que se n’ha localitzat procedeix del Spill…, de l’inici del segle XVI per P. Tragó, notari dels vescomtes de Castellbò, el qual esmenta el Pui com una de les masies de la batllia de Coll de Nargó dins el quarter d’Organyà. Tanmateix cal no confondre la seva història amb la del castell del Pui, situat a la veïna vall de Cabó i documentat l’any 1100, el qual també era inclòs entre les propietats del vescomtat de Castellbò. (MTV-VRM)

Casa

L’edifici és una torre de planta rectangular. L’aparell constructiu denota l’existència de dues fases en la seva construcció. La part baixa, d’uns 1,5 m d’alçada, és la més antiga; és feta amb carreus irregulars sense treballar, excepte els que formen les cantonades. En la part superior els carreus són ben desbastats, regulars i estan ben alineats.

L’edifici, en la part més antiga, gaudeix de poques obertures; només s’aprecien d’època romànica dues espidieres al costat de ponent, ja que la resta de les obertures són posteriors.

Per les seves característiques, es tracta d’una antiga torre de defensa bastida vers els segles XI o XII, si bé en èpoques posteriors ha estat modificada i adaptada com a casa de pagès —al segle XVI ja ho era—, dotant-la de més espai i de dependències destinades a la cria d’animals. (MTV-VRM)

Bibliografia

  • Tragó, 1982, pàgs. 33, 35-38.