Sant Just de Pinyes (Coll de Nargó)

A uns 200 m a llevant de la casa de Pinyes, en un camp conegut com el prat de Sant Just, hi havia les restes de la capella, les pedres de la qual foren emprades per a la construcció de la casa nova de Pinyes, després de la guerra civil, en substitució de l’antic mas, edificació adossada a les restes del castell i utilitzat com a dependències de l’explotació agropecuària.

L’església de Sant Just apareix esmentada l’any 1059 en què es vengué una terra i un casal “in apendicio de Pinas, propre ecclesia Sancti luste…”. El lloc, però, ja és esmentat el 959 i també en nombrosos documents del segle...