Sant Marc de Galleuda (Coll de Nargó)

En dos documents datats els anys 1088 i 1095 s’esmenta com a límit, pel N, del terme del castell de Gavarra, el lloc de Garseuda o Garsende, respectivament. El topònim Galeuda apareix esmentat en el pariatge del 1278.

En el Spill… del vescomtat de Castellbò del 1519, el lloc de Galenda, de jurisdicció del vescomtat, era deshabitat. No tenim notícies de l’església de Sant Marc, que l’any 1904 era annexa a la parròquia de Valldarques.