Castell de Centinyà (Coll de Nargó)

Aquest castell, avui desaparegut, devia ser situat dins l’antic terme de Montanissell, annexat el 1969 al de Coll de Nargó.

El prat de Cintiniano és esmentat el 988 com a límit de les viles de Cuvilare i de Montanissell; però el castell de Centinyà no és documentat fins l’any 1094 en el testament del seu propietari, Guillem de Taús, que va deixar a la seva muller Ermengarda el castell de Cintinna.

Segons un document conservat a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, l’any 1140, el comte Ermengol, la seva muller Elvira i llur fill Ermengol confirmaren la donació feta per Bernat de Taús, del castrum Cintinianni, de la vila i dels seus habitants a l’església de Santa Maria de la Seu.

Consta que al segle XIII, concretament l’any 1253, el comte de Foix, Roger, vescomte de Castellbò, va comprar els drets que G. de Sallent tenia sobre diferents castells, un dels quals era el de Centinyà. Des d’aquest moment, Montanissell, Sallent i Centinyà passaren a formar part del primer quarter del vescomtat de Castellbò.

Les últimes notícies d’aquest castell són de l’any 1278 en l’acord del pariatge, on el castell de Centinyà (Cintyna) és esmentat junt amb els castells de Sallent, Galleuda i Nargó.

Pere de Tragó, que no l’esmenta, només fa referència al lloc de Centinyà que el 1519 és integrat dins la batllia de Sallent i Montanissell, jurisdicció de la reina, també vescomtessa de Castellbò.