Castell de l’Alzina (Sant Esteve de la Sarga)

De l’antic castell del poble de l’Alzina es té constància des del segle XI. Fou donat l’any 1099 pel comte Pere Ramon I de Pallars Jussà al monestir de Mur. L’any 1194 Bernat de Mur va lliurar-ne la potestat al rei Alfons I, el qual li va tornar a infeudar. L’any 1205 era senyor del castell de l’Alzina el paborde Bertran de la Clusa, el qual l’havia comprat a Acard de Mur, senyor de Mur. En els fogatjaments del 1365-70 i 1381 el lloc de l’Alzina figura, al costat del de Moror, entre les possessions de la pabordia de Mur, que l’any 1632 encara en detenia el domini. L’any 1831 n’era titular el duc d’Híxar.