Sant Salvador d’Estorm (Sant Esteve de la Sarga)

Situació

Aspecte exterior de l’absis on es pot observar la clàssica decoració de motius llombards d’arcuacions sota el ràfec de la teulada.

Arxiu Gavín

L’església parroquial de Sant Salvador és al nucli urbà del poble d’Estorm, situat sobre la carretera de Guàrdia de Noguera a Sant Esteve de la Sarga. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG216617.

Història

Malauradament han pervingut escasses notícies documentals d’aquesta església, que depengué de la pabordia de Mur. Tan sols sabem que l’any 1099 el comte Pere Ramon I de Pallars Jussà dotà la canònica de Santa Maria de Mur amb el terme d...