Sant Esteve de Castellnou de Montsec (Sant Esteve de la Sarga)

D’aquesta església sols és coneix la vinculació a Sant Esteve de la Sarga, de la qual era sufragània. El lloc de Castellnou, que donà nom a la baronia de Castellnou de Montsec, apareix documentat l’any 1055. Entre el 1098 i el 1113, els comtes de Pallars Jussà hi instituïren com a castlà Bertran Ató. L’any 1099 el comte Pere Ramon I va donar el terme de Castellnou a la canònica de Mur.

L’església parroquial de Sant Esteve, situada fora del perímetre murat, és un edifici de factura tardana, fruit de diversos processos constructius, que sembla conservar de l’edifici alt-medieval una part del mur de ponent, on hi ha una finestra de doble esqueixada que recorda les formes usuals de l’arquitectura del segle XI.