Sant Esteve d’Alsamora (Sant Esteve de la Sarga)

El terme d’Alsamora apareix documentat per primera vegada el 1038. De la seva església parroquial sols ha arribat fins avui la notícia que ens aporta el llibre de la dècima del bisbat d’Urgell del 1391, en el qual consta el capellà d’Alçamora amb la quantitat de dotze sous, dins del deganat de Tremp.