Santa Maria de la Clua de Montsec (Sant Esteve de la Sarga)

Situació

Notable edifici, avui dia totalment abandonat í envaït per vegetació, que conserva la disposició romànica i una bona part dels seus murs amb una acurada decoració de tipus llombard.

Arxiu Gavín

L’antiga església parroquial de Santa Maria de la Clua és situada en el nucli d’edificis del poble de la Clua. S’arriba al poble per una pista que surt de Castellnou de Montsec i passa per la Torre d’Amargós. (JAA)

Mapa: 32-12(289). Situació: 31TCG122633.

Història

Malauradament hi ha poques notícies d’aquesta església, sufragània d’Alsamora, que almenys des del segle XIV fins al XIX...