Sarcòfag d’Alsamora (Sant Esteve de la Sarga)

Situació

Interessant sepulcre de pedra en forma de banyera que es troba al costat del camí d’entrada al poble. a baix, planta i secció d’aquest singular enterrament en forma lleugerament antropomorfa.

ECSA - J. Bolòs

Sepulcre exempt de pedra situat actualment a l’entrada del poble, a mà esquerra del camí.

Mapa: 33-12(289). Situació: 31TCG124615.

Necròpoli

Aquest sarcòfag té la forma d’un buc de vaixell, amb els dos costats llargs corbs i amb els dos costats curts rectes. La llargada total és de 201 cm, comptant-hi els 11 cm de gruix de les parets laterals. L’amplada màxima és de 86 cm. La seva profunditat oscil·la entre els 31 i els 36 cm. A l’exterior fa uns 50 cm d’alçada. Tot i que segurament en algun moment pogué ser utilitzat com a abeurador, cal pensar que per les seves mides, per la forma lleugerament antropomorfa que té i per les característiques del terra interior, de bell principi fou un sarcòfag exempt. Aquest tipus de sepulcres també són comuns en altres comarques (vegeu el volum XIX de la present obra, pàgs. 154-155) i en principi han estat datats cap al segle XII o XIII.