Sarcòfag d’Alsamora (Sant Esteve de la Sarga)

Situació

Interessant sepulcre de pedra en forma de banyera que es troba al costat del camí d’entrada al poble. a baix, planta i secció d’aquest singular enterrament en forma lleugerament antropomorfa.

ECSA - J. Bolòs

Sepulcre exempt de pedra situat actualment a l’entrada del poble, a mà esquerra del camí.

Mapa: 33-12(289). Situació: 31TCG124615.

Necròpoli

Aquest sarcòfag té la forma d’un buc de vaixell, amb els dos costats llargs corbs i amb els dos costats curts rectes. La llargada total és de 201 cm, comptant-hi els 11 cm de gruix de les parets laterals. L’amplada màxima és de 86 cm...