Castell de Vallgornera (Peralada)

Situació

Aspecte que ofereix la masia de can Modest, la qual conserva molts elements de l’antic castell.

F. Tur

És un castell situat en un terreny més aviat planer, al nord-oest de la població de Vilanova de la Muga i a poca distància de Peralada. Actualment, les restes força importants de l’antic castell són utilitzades com a casa de pagès, que és anomenada Can Modest o Can Modest de les Torres.

Mapa: 258M781. Situació: 31TEG031838.

Per anar-hi hom pot agafar un camí a la carretera de Castelló d’Empúries a Peralada, aproximadament 1 km abans d’arribar a la darrera vila, a mà dreta, i just després d’haver travessat la carretera de Portbou. Des d’aquest punt fins a Vallgornera hi ha poc més d'1 km. (JBM)

Història

Els Vallgornera.

AFE

Segons una notícia publicada per Joan Badia, l’any 1088 ja surt esmentat un Pere de Vallgornera.

En el Liber feudorum maior, són documentats, en una concòrdia de l’any 1128 entre el comte d’Empúries Ponç i els comtes de Barcelona i de Rosselló, un Bernat Guillem de Vallgornera (“Valle Guarnera”) i un Bernat de Vallgornera, noms que molt probablement corresponien a la mateixa persona.

L’any 1164, un Ponç de Vallgornera (“Vall Garnera”) i el seu germà Ramon fan de testimonis en un document relacionat amb el comte de Rosselló. Els Vallgornera eren cavallers “tal com diu el document del 1128” del comtat de Peralada.

En un document de l’any 1362, surt esmentat el castell de Vallgornera (“castrum de Vallegorneria”). Així mateix, segons M. Golobardes, en el testament de Jaume de Vallgornera de l’any 1372 es fa novament referència a aquesta casa forta (“castri seu forcia de Vallegorneria”). Malgrat que el castell no surti esmentat fins al segle XIV, hom pot suposar que ja abans d’aquestes dates hi devia haver al lloc de Vallgornera algun tipus de construcció o casa forta, on vivien els cavallers d’aquest lloc.

A la baixa edat mitjana, els Vallgornera participaren d’una manera activa en la política que els reis catalans feien mar enllà. D’ençà del 1435, a més de la branca empordanesa d’aquesta família, es creà una altra branca a l’illa de Sicília.

Durant la guerra civil del segle XV, els Vallgornera foren partidaris del rei Joan II, fet que motivà que temporalment Joan de Vallgornera perdés les terres. (JBM)

Castell

El castell, actualment anomenat Can Modest, té una planta rectangular imperfecta, amb un pati central, i dues torres als dos extrems de la façana de llevant. Aquesta construcció ha estat datada al segle XIII o ja al segle XIV, bé que ha sofert també algunes transformacions posteriors.

L’únic element de l’edifici que, segons Joan Badia, pot ésser més antic és la part inferior de la façana septentrional, en una alçada d’uns 2 m, per sota el rest d’espitlleres. Aquest tros de mur és format per pedres sense treballar, col·locades d’una manera irregular algun cop i més o menys inclinada. La major part de les pedres són còdols, situats força ben arrenglerats. Aquest fragment pot ésser anterior al segle XI. (JBM)

Bibliografia

  • Pere Català i Roca: Els castells catalans, vol. 2, Rafael Dalmau, Editor, Barcelona 1969, pàgs. 583-584.
  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-B (Alt Empordà), Diputació de Girona, Girona 1981, pàg. 454.