Sant Esteve de Camps (Fonollosa)

Situació

Vista de les ruïnes de l’església les quals mostren un munt de pedres que deixen veure encara un plec en degradació, únic vestigi de l’edifici romànic.

F. Junyent-A. Mazcuñan

Les ruïnes de la capella són emplaçades en un margenal que delimita uns camps propers al mas O la Caseta, situada a la banda nord-occidental del terme. Long. 1°41’47” — Lat. 41°46’54”.

Un cop situats a Camps, cal emprendre un camí carreter que mena al mas la Caseta, darrere el qual i al margenal d’uns camps, hi ha les poques restes que es conserven de la capella. (FJM-AMB)

Història

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castelltallat, al lloc de Cans. No degué passar de capella rural. No figura entre les esglésies que el monestir de Santa Cecília de Montserrat rebé del comte Borrell en aquesta zona, en canvi fou Santa Maria de Montserrat que tingué el mas Sant Esteve per una donació posterior.

L’església només apareix esmentada indirectament el 1242, quan Elisendis de Sant Esteve donà a Santa Maria de Montserrat el mas Sant Esteve situat a la vila de Cans. Creiem que el nom del mas procedeix d’aquesta església, que no sabem en quines condicions es trobava, ja que no apareix citada enlloc més. (APF-FJM-AMB)

Església

De l’església romànica de Sant Esteve, no en queda cap altra cosa que uns petits fragments de mur situats en un marge, que separa dues feixes. Aquestes romanalles, gairebé insignificants, amb prou feines si assoleixen un metre d’alçada i consisteixen en dos fragments de mur que formen un plec de degradació, cosa que mena a pensar que en aquest indret es desplegava l’absis, bé que, en tractar-se d’uns trossos de paret tan escadussers, tampoc no pot ésser afirmat amb tota seguretat.

Segons que sembla, anys enrera, d’aquesta capella es conservaven bona part dels basaments, els carreus dels quals tanmateix, foren extrets del seu lloc per tal d’aprofitar-los en l’aparellat d’alguns masos propers a les ruïnes. Atès el que resta, difícilment es pot endevinar la seva planta i reconstruir l’edifici, tot i que, probablement, devia tractar-se d’una petita capella d’una nau amb absis.

L’edifici és una ruïna, i encara amb molts pocs vestigis. (FJM-AMB)