Sant Vicenç de Fals (Fonollosa)

Situada dins l’antic terme del castell de Fals, molt a prop del mateix castell. Des de molt aviat devia tenir la categoria de parròquia, que encara conserva avui, bé que s’ha traslladat de lloc a un temple nou. El lloc de Fals apareix el 991 (Plano de Falchos) i el castell ho fa el 992 (castro Falcus), mentre que l’església no apareix citada fins el 1016 i el 1087, si bé fins pels volts del 1154 no consta amb el títol de parròquia que ha mantingut fins a l’actualitat, amb el canvi de lloc dels peus del castell al raval de les Oliveres, on s’ha concentrat la població. Tenia un altar dedicat a Sant Nicolau al qual des del 1220 hom fa moltes deixes que fins i tot poden fer pensar que es tracta d’una altra església, ja que gairebé sempre és esmentat separat de l’església de Sant Vicenç. El temple antic no sembla pas conservar res de l’edifici romànic.