Sant Salvador (Fonollosa)

Situada als límits dels antics termes dels castells de Fals i Castelltallat. Degué ser una petita capella rural. L’església apareix citada diverses vegades durant el segle XI. El 1080 trobem uns preveres de Sant Salvador (encara que sigui una data dubtosa, pel context creiem que correspon a aquesta església), el 1087 apareix un puig de Sant Salvador al terme de Fals i el 1088 surt una roca de Sant Salvador esmentada com a límit de Fals. Creiem que aquesta església, desconeguda fins ara, deuria trobar-se en els límits dels castells de Fals i Castelltallat, ja que el 1396-97 uns pagesos de la parròquia de Santa Maria de Cans fan deixes en aquesta capella. Amb tot, no sabem en concret on es trobava.