Sant Pere de Torreblanca (Fonollosa)

Situada dins l’antic terme del castell de Fals, al lloc de Torreblanca. No degué passar de capella rural. El lloc de Torreblanca és documentat des del 995, i l’església apareix citada el 1220 en el testament d’Ermessenda de Torreblanca. Durant el segle XIII és documentada dues vegades més (1283 i 1293). Aquesta església, de la qual hom no sabia l’existència, deuria ésser situada en un lloc proper o potser vora l’actual mas Torreblanca del terme de Fals.