Tomba del Grau de Fals (Fonollosa)

Situació

Una vista de la tomba, del tipus “C”: extrems arrodonits i capçalera un xic més ampla que el peu.

A. Daura

Sobre una gran roca esberlada i desplaçada hi ha excavada una tomba de grans proporcions. La podem trobar a uns 150 ms de l’església de la Mare de Déu del Grau, enmig d’unes terres conreades amb vinya. Long. 1°43’05” — Lat. 41°45’08”.

Tomba

Es tracta d’una sepultura, orientada seguint l’eix nord-sud; pot ésser considerada del tipus “C”, és a dir, té els extrems arrodonits, però amb la capçalera una mica més ampla que el peu. Les seves dimensions són notables si tenim en compte que fa 2,10 m de llargada total, una amplada gairebé constant de 0,45 m i idèntica fondària. Al mateix bloc s’hi pot observar amb claredat el forat rodó de les ofrenes o libacions. (ADJ-JGB)

Bibliografia

  • Antoni Daura i Jorba i Joan Galobart i Badal: Les tombes medievals excavades a la roca. El cas del Bages, a “Dovella”, núm. 5, Manresa 1982, pàgs. 18-19.
  • Antoni Daura i Jorba i Joan Galobart i Badal: L’arqueologia al Bages (II). Necròpolis medievals, a “Les Fonts. Quaderns de recerca i divulgació”, núm. 6, Manresa 1983, pàg. 82.
  • Jordi Bolòs i Montserrat Pagès: Les sepultures excavades a la roca, a Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya, a “Acta Mediaevalia”, annex I, Barcelona 1982, pàg. 96. (ADJ-JGB)