Sant Joan de Coromines (Fonollosa)

Situada dins l’antic terme del castell de Fals, al lloc anomenat Coromines. No degué passar de capella rural. El lloc, el nom del qual avui ha desaparegut, i l’església són documentats des del 1220, com a Sant Joan de Conamines (1220), Zescoromines (1282) i de Condaminis (1285). Sempre apareix juntament amb d’altres esglésies del terme del castell de Fals, i per tant ha de correspondre a l’església de Sant Joan Baptista, propera al mas Jaumeandreu, encara que el topònim de Coromines s’hagi perdut.