Sant Fruitós d’Aransís (Gavet de la Conca)

Situació

La capella de Sant Fruitós es troba isolada, entre camps d’ametllers, a 200 m de la carretera que porta a Aransís, cap a ponent, uns 500 m abans d’arribar al poble. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG305619.

Història

Les úniques notícies que, ara per ara, tenim d’aquesta església, són aportades per la visita pastoral del 1758 i el Pla Parroquial del 1904. En ambdues relacions, Sant Fruitós consta com una capella de la parròquia d’Aransís. (MLIC)

Església

És un edifici molt senzill, d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis...