Sant Fruitós d’Aransís (Gavet de la Conca)

Situació

La capella de Sant Fruitós es troba isolada, entre camps d’ametllers, a 200 m de la carretera que porta a Aransís, cap a ponent, uns 500 m abans d’arribar al poble. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG305619.

Història

Les úniques notícies que, ara per ara, tenim d’aquesta església, són aportades per la visita pastoral del 1758 i el Pla Parroquial del 1904. En ambdues relacions, Sant Fruitós consta com una capella de la parròquia d’Aransís. (MLIC)

Església

És un edifici molt senzill, d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis semicircular obert a través d’un arc presbiteral. La porta, resolta en arc de mig punt de grosses dovelles, s’obre en la façana de ponent, on també hi ha una petita finestra rectangular. Tots dos elements constitueixen les úniques obertures que té l’església.

Interior de l’església, on s’aprecien l’extrema senzillesa i la filiació romànica d’aquest petit temple.

ECSA - J.A. Adell

A l’interior de l’angle sud-est de la nau hi ha un nínxol, que exteriorment es correspon amb un sector del mur, on el parament és molt refet. No podem descartar que en aquest punt s’obrís la porta original, que hauria estat substituïda per l’actual. Aquesta hipòtesi es reforça amb la presència d’uns encaixos rectangulars que poden correspondre a l’existència d’un porxo que aixoplugués l’accés a l’església per la façana sud.

L’edifici no té cap ornamentació i només un contrafort afegit a l’angle nord-est trenca els paraments, que interiorment són totalment arrebossats, i per l’exterior presenten un aparell de carreu irregular, ben escairat, disposat en filades irregulars però ben ordenades, que posen en evidència les formes constructives característiques de l’arquitectura del segle XI.

L’església fou reformada, almenys interiorment i en la façana de ponent, l’any 1896, data que figura en el paviment. Potser en aquest moment s’obrí la porta actual, que substitueix la porta original de la façana sud. (JAA)

Bibliografia

  • ACU. Llibre de Visites, 1758, núm. 112, folis 266v-267v
  • ACU. Plan Parroquial del Obispado de Urgel, 1904, pàg. 298.