Santa Cecília de Barcedana (Gavet de la Conca)

Aquesta església, d’història molt desconeguda, apareix esmentada en el document conegut com a fals VI de Gerri, en la donació de béns que féu el comte Isarn a favor del monestir de Gerri, datat l’any 930, però de redacció posterior. La seva situació a la vall de la Barcedana és sols una hipòtesi difícil de comprovar en l’estat actual de coneixement de la documentació relativa a aquest territori.