Sant Pere de Gavet de la Conca

El lloc i l’església de Sant Pere de Gavet consten entre els béns suposadament donats a l’abat Ató de Gerri pel comte Isarn i la seva muller, l’any 930, i ratificats en el testament del comte del 953. Els documents que contenen aquestes informacions són els falsos VI i VIII de Gerri, redactats en realitat al final del segle XI.

El primer esment segur del topònim de Gaveth, situat al terme de Llimiana, és de l’any 1012, en una donació de terres a Llimiana feta pels comtes de Pallars Jussà al monestir de Gerri.

La comtessa Valença, muller de Ramon V, en data desconeguda féu donació al monestir...