Santa Maria de Terrassa (Gavet de la Conca)

El lloc de Terraza apareix esmentat l’any 1175, com a terme del castell de Galliners.

La seva església és documentada l’any 1314, en què s’inclou en la relació d’esglésies parroquials de l’ardiaconat de Tremp visitades, l’any 1314, pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona. Vers l’any 1526 n’era rector Esteve Guillem.

Posteriorment, el poble de Terrassa degué decaure, car ja no consta com a parròquia independent en la minuciosa relació feta pel visitador del bisbe d’Urgell l’any 1758. En la relació de les parròquies del bisbat del 1904 consten “les cases de Terrassa” com a annexes de la parròquia de Gavet. Actualment l’església és totalment arruïnada.

Enmig de les ruïnes dels edificis que envoltaven l’església són visibles les restes dels seus murs, que permeten deduir que es tractava d’un edifici d’una sola nau, amb un absis semicircular, construït amb un aparell de cÀrreu irregular que tant pot correspondre a una obra del segle XI com del segle següent, empeltada en la tradició.