Sant Privat (Gavet de la Conca)

Monestir o casa monàstica situada entre Sant Martí de Barcedana i el Montsec, dintre de l’antic terme de Llimiana. Dos falsos de Gerri del 930 i del 953, que es creu que foren redactats al final del segle XI, l’anomenen Sant Privat de Marevalle. La butlla del 1164 del papa Alexandre III de confirmació dels béns de Gerri, s’hi refereix simplement com a “ecclesiam Sancti Privati iuxta Limignanam”. Segons la notícia d’un regest, el 1229 el monjo Bernat, que tenia cura de Sant Privat, va adquirir a favor d’aquesta església un alou situat al terme del Castelló Sobirà; deu anys més tard Guillem de Llordà rep sota la seva protecció la casa de Sant Privat, que diu que es troba al terme del Castelló Sobirà i sota el castell de Montllor. A partir d’aquest moment no consten més notícies sobre aquest enigmàtic i desconegut monestir o filial de Gerri.