Sant Salvador de Toló (Gavet de la Conca)

L’església de Sant Salvador del lloc de Sant Salvador de Toló fou donada, l’any 1088, pel comte d’Urgell, Ermengol IV, i la seva muller, Adelaida, a la canònica de Santa Maria de Solsona.

L’any 1097, en la butlla atorgada pel papa Urbà II a Santa Maria de Solsona, es confirma la possessió d’aquesta església per part de la canònica solsonina. Tanmateix, l’any 1163, amb motiu de la nova consagració de l’església de Santa Maria de Solsona, el bisbe d’Urgell manifestà que és retenia la jurisdicció de l’església de Sant Salvador de Toló.

Vers l’any 1526, Antoni Roger era rector de l’església parroquial de Sant Salvador de Toló. En la visita pastoral del 1758 consten com a sufragànies d’aquesta església les de Sant Vicenç de Toló i la de Matasolana, amb la indicació que Sant Roc no era església sinó capella. Actualment depèn de l’església parroquial de Vilamitjana.