Sant Vicenç del castell de Toló (Gavet de la Conca)

Situació

Aspecte del mur sud de l’església, amb la finestra de doble esqueixada, la part més notable de les seves malmeses ruïnes.

Arxiu Gavín

Les ruïnes de l’església del castell de Toló es troben a l’indret de l’antic castell de Toló. L’itinerari per a arribar-hi és el mateix que s’ha descrit en la monografia anterior. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG371583.

Història

L’any 1078 es féu la publicació sacramental del testament de Seniofred que havia deixat el seu alou de Toló a Santa Maria de Meià. Però aquest no és l’esment més antic del lloc, ja que el castell de Toló apareix...