Sant Martí de Barcedana (Gavet de la Conca)

Església del poble i antiga parròquia del seu nom, de la vall de la Barcedana, citada sovint entre els documents del monestir de Gerri, lloc del qual va dependre bé que amb certes contradiccions o oposicions que expliquen les freqüents reclamacions del monestir. S’esmenta per primera vegada en els falsos de Gerri dels anys 930 i 953, com a límit del monestir de Sant Privat. També dintre dels falsos de Gerri hi ha un altre document, que es pot datar suposadament entre el 1017 i el 1039, pel qual el comte Guillem restitueix a Gerri la vila i l’església de Sant Martí. Tot això significa que l’església era de Gerri o era pretesa per aquest monestir. En la butlla del papa Alexandre III del 1164 en la qual es confirmen les possessions de Gerri, hi consta ja clarament Sant Martí de Barcedana, amb la seva vila. Un altre document del 1170 torna a esmentar l’església de Sant Martí in valle Circitana, nom llatinitzat de la Barcedana, donant-ne la delimitació, que és per un costat in ipsa spona i per un altre ad ipsos Castellonos. En temps moderns aquesta església, lliure de tota subjecció a Gerri, figura com a sufragània de Sant Miquel de la Vall.