Santa Anna de l’Hostal Roig o de Montllor (Gavet de la Conca)

Situació

Dos aspectes de la capçalera d’aquesta església: una vista interior de l’absidiola lateral dreta, i una altra vista, també interior, de l’absis central.

Arxiu Gavín

Les ruïnes de l’església de Santa Anna de l’Hostal Roig són a uns dos-cents metres al sud del poble de l’Hostal Roig.

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG347561.

L’itinerari que cal seguir és ben bé el mateix que hem indicat en la monografia anterior, tenint en compte que la mateixa pista que arriba al castell passa abans per davant de l’església. (JAA)

Història

El lloc actual de l’Hostal Roig, identificat amb l’antic...