Santa Maria del Castelló Sobirà (Gavet de la Conca)

Situació

Aspecte de les escasses ruïnes d’aquesta església, situades al recinte inferior del conjunt arqueològic.

Arxiu A. Bastardes

A l’extrem oposat del castell, en el recinte inferior i ran de muralla de migdia i de l’antic accés al poblat, hi ha les restes excavades d’aquesta església. (MRR)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG323598.

Història

La història d’aquesta església va lligada a l’evolució del Castelló Sobirà, del qual n’era l’església parroquial. La primera notícia del Castelló Sobirà apareix en el document de la suposada donació del comte Isarn de diversos béns a favor de l’abat...