Arqueologia funerària a la vall baixa de l’Ebre

Vista parcial d’un àmbit de la vil·la de Barrugat (Bítem, Tortosa), en un angle del qual hi ha un enterrament en àmfora del segle IV que contenia les despulles d’un nounat.

M. Genera

A les comarques de l’Ebre català, l’antiguitat tardana esdevé un període històric molt mal conegut i més en els aspectes relacionats amb el món de la mort. Han arribat fins els nostres dies escassos testimonis arqueològics i, a més, hi ha comarques sense cap vestigi funerari. Així, a la Terra Alta només coneixem dos indrets amb indicis que el poblament perdurà fins aquest moment —els Corralets, a Caseres, i...