Necròpoli de Santa Margarida de Martorell

Tomba de tègules (núm. 66) situada al sud de la basílica de Santa Maria de Martorell.

A. Mauri

La necròpoli de l’antiguitat tardana de Santa Margarida es formà a partir de la construcció d’una església de tradició paleocristiana, de capçalera tripartida, que es troba prop del cementiri municipal de Martorell (Baix Llobregat), al marge dret del riu Anoia. La necròpoli ha estat excavada des de l’any 1981 fins enguany pel Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) amb l’aval de la Universitat de Barcelona i el suport financer de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Martorell i ei mateix...