Arqueologia funerària de Gerunda (Girona)

Actualment, es coneixen diverses àrees funeràries a l’entorn immediat de Gerunda. Aquests cementiris han estat descoberts arran d’actuacions realitzades en l’àmbit urbà, o en excavacions d’urgència provocades pel ritme creixent de la construcció o de millora de serveis d’infraestructura, o en intervencions programades destinades a la recerca. La major part de les necròpolis es troben situades fora del recinte murat i a poca distància de les portes d’entrada a la ciutat. Solament el cementiri de la Caserna d’Alemanys es localitza intra muros, a l’extrem est. Les campanyes realitzades el 1947 i...