Necròpoli de Iesso (Guissona)

Aspecte parcial de la necròpoli en el sector de Cal Mines.

Ajuntament de Guissona

La ciutat romana de lesso es troba situada sota l’actual nucli urbà de Guissona (Segarra). Les excavacions arqueològiques dutes a terme per la Universitat Autònoma de Barcelona en els darrers anys han permès de conèixer aspectes del seu urbanisme i de l’evolució històrica des d’època republicana tardana fins a l’Alt Imperi; en canvi, l’evolució de la ciutat en època de l’antiguitat tardana resulta per ara força desconeguda. Entre els pocs documents arqueològics coneguts d’aquesta època, destaca una...